ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА зі спеціальності 033 "Філософія", ОР "PhD": за 2018 р., за 2020 р., за 2021 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН до освітньо-наукової програми зі спеціальності 033 "Філософія", ОР "PhD": за 2018 р., за 2020 р., за 2021 р.

РЕЦЕНЗІЯ: на ОНП 2018 р. (1, 2); на ОНП 2020 р. (1, 2); на ОНП 2021 р. (1, 2). 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (Зведена таблиця): станом на 2021 р. 

ПРАВИЛА ВСТУПУ та програми вступних випробувань на здобуття третього освітнього рівня (доктор філософії) з "Філософії", "Історії філософії" та "Філософської антропології": https://kf.ffs.npu.edu.ua/index.php/aspirant/41-pravyla-vstupu-do-aspirantury 

ВІДОМОСТІ ПРО АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ, ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ: переглянути профілі аспірантів кафедри філософії та ознайомити з їх діяльністю можна за посиланням: https://kf.ffs.npu.edu.ua/index.php/aspirant/11-vidomosti-pro-aspirantiv-kafedry-filosofii 

ВІДОМОСТІ ПРО ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ, ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ: переглянути профілі випускників кафедри філософії та ознайомитися з їх діяльністю можна за посиланням: https://kf.ffs.npu.edu.ua/index.php/aspirant/40-vidomosti-pro-vipusknikiv-kafedri-filosofiji 

ВІДОМОСТІ ПРО ВИКЛАДАЧІВ, що забезпечують реалізацію ОНП на здобуття третього освітнього рівня (доктор філософії). Ознайомитися з профілями можна за посиланням: https://kf.ffs.npu.edu.ua/index.php/aspirant/48-vikladachi-shcho-zabezpechuyut-osvitnij-protses-aspirantam 

ПРОГРАМИ у відповідності до Навчального плану з підготовки доктора філософії. Програми до циклу загально-наукової підготовки аспірантів ("Філософія науки", "Іноземна мова (англійська)"): https://kf.ffs.npu.edu.ua/index.php/aspirant/45-prohramy-do-tsyklu-zahalno-naukovoi-pidhotovky-aspirantiv Програми до дисциплін за вибором аспіранта (на основі вибраної спеціальності) ("Онтологія, гносеологія, феноменологія"): https://kf.ffs.npu.edu.ua/index.php/aspirant/46-prohramy-do-dystsyplin-za-vyborom-aspiranta СИЛАБУСИ

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ АСПІРАНТІВ: академічна мобільність здобувачів третього освітнього рівня забезпечується відповідно до підписаних, кафедрою філософії, історико-філософським факультетом та Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, угод про співпрацю. Ознайомитися з переліком та змістом Угод можна за посиланням: https://kf.ffs.npu.edu.ua/index.php/aspirant/39-akademichna-mobilnist-ta-dohovory-pro-spivpratsiu 

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА: Курсера та Прометеус - як дві базові платформи для реалізації неформальної складової в освіті аспірантів: https://kf.ffs.npu.edu.ua/index.php/aspirant/50-neformalna-osvita  

ЗУСТРІЧІ: зустріч аспірантів із гарантом освітньо-наукової програми 033 «Філософія» третього освітнього рівня (доктор філософії): https://kf.ffs.npu.edu.ua/index.php/aspirant/43-zustrich-aspirantiv-iz-harantom-osvitno-naukovoi-prohramy-033-filosofiia-tretoho-osvitnoho-rivnia-doktor-filosofii; публікація в мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/npuchairofphilosophy/photos/a.639626119564877/1757452764448868/

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, що регулюють освітній процес аспіратнів. Положення про врегулювання конфліктів, Положення про академічну доброчесність, Положення про стипенції тощо: https://kf.ffs.npu.edu.ua/index.php/aspirant/49-normatyvni-dokumenty-universytetu-shcho-rehuliuiut-osvitniu-diialnist-aspirantiv